bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Ar-Rahman

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah Ar-Rahman in Arabic, Indonesian Translation by Bahasa Indonesia and English Transliteration

Madina Madina (97)
78Total Ayat: 78
3Total Ruku: 3
55:1Ayat 1
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 1
(Tuhan) Yang Maha Pemurah,
55:2Ayat 2
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
55:3Ayat 3
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
55:4Ayat 4
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 4
Mengajarnya pandai berbicara.
55:5Ayat 5
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
55:6Ayat 6
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
55:7Ayat 7
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 7
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
55:8Ayat 8
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 8
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
55:9Ayat 9
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
55:10Ayat 10
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 10
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
55:11Ayat 11
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 11
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
55:12Ayat 12
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 12
Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
55:13Ayat 13
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 13
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:14Ayat 14
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 14
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
55:15Ayat 15
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 15
dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
55:16Ayat 16
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 16
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:17Ayat 17
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 17
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
55:18Ayat 18
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 18
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:19Ayat 19
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 19
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
55:20Ayat 20
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 20
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
55:21Ayat 21
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 21
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:22Ayat 22
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 22
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
55:23Ayat 23
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 23
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:24Ayat 24
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 24
Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
55:25Ayat 25
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 25
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:26Ayat 26
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 26
Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
55:27Ayat 27
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 27
Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
55:28Ayat 28
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 28
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:29Ayat 29
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 29
Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
55:30Ayat 30
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 30
Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?
55:31Ayat 31
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 31
Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
55:32Ayat 32
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 32
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:33Ayat 33
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 33
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
55:34Ayat 34
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 34
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:35Ayat 35
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 35
Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
55:36Ayat 36
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 36
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:37Ayat 37
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 37
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
55:38Ayat 38
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 38
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:39Ayat 39
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 39
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
55:40Ayat 40
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 40
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:41Ayat 41
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 41
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
55:42Ayat 42
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 42
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:43Ayat 43
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 43
Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
55:44Ayat 44
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 44
Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.
55:45Ayat 45
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 45
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:46Ayat 46
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 46
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
55:47Ayat 47
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 47
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,
55:48Ayat 48
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 48
kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
55:49Ayat 49
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 49
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:50Ayat 50
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 50
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir
55:51Ayat 51
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 51
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:52Ayat 52
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 52
Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
55:53Ayat 53
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 53
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:54Ayat 54
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 54
Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
55:55Ayat 55
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 55
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:56Ayat 56
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 56
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
55:57Ayat 57
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 57
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:58Ayat 58
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 58
Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
55:59Ayat 59
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 59
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:60Ayat 60
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 60
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
55:61Ayat 61
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 61
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:62Ayat 62
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 62
Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi
55:63Ayat 63
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 63
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:64Ayat 64
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 64
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
55:65Ayat 65
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 65
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:66Ayat 66
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 66
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
55:67Ayat 67
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 67
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:68Ayat 68
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 68
Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
55:69Ayat 69
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 69
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:70Ayat 70
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 70
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
55:71Ayat 71
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 71
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:72Ayat 72
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 72
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.
55:73Ayat 73
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 73
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:74Ayat 74
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 74
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
55:75Ayat 75
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 75
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:76Ayat 76
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 76
Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
55:77Ayat 77
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 77
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:78Ayat 78
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 78
Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.
The player is loading...
Login to enable auto-save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: