bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Ash-Shu'araa

Recited by Abdulbasit Abdussamad

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran in Arabic with English Transliteration

Mecca Mecca (47)
227Total Ayat: 227
11Total Ruku: 11
26:1Ayat 1
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 1
26:2Ayat 2
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 2
26:3Ayat 3
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 3
26:4Ayat 4
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 4
26:5Ayat 5
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 5
26:6Ayat 6
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 6
26:7Ayat 7
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 7
26:8Ayat 8
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 8
26:9Ayat 9
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 9
26:10Ayat 10
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 10
26:11Ayat 11
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 11
26:12Ayat 12
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 12
26:13Ayat 13
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 13
26:14Ayat 14
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 14
26:15Ayat 15
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 15
26:16Ayat 16
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 16
26:17Ayat 17
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 17
26:18Ayat 18
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 18
26:19Ayat 19
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 19
26:20Ayat 20
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 20
26:21Ayat 21
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 21
26:22Ayat 22
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 22
26:23Ayat 23
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 23
26:24Ayat 24
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 24
26:25Ayat 25
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 25
26:26Ayat 26
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 26
26:27Ayat 27
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 27
26:28Ayat 28
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 28
26:29Ayat 29
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 29
26:30Ayat 30
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 30
26:31Ayat 31
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 31
26:32Ayat 32
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 32
26:33Ayat 33
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 33
26:34Ayat 34
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 34
26:35Ayat 35
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 35
26:36Ayat 36
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 36
26:37Ayat 37
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 37
26:38Ayat 38
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 38
26:39Ayat 39
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 39
26:40Ayat 40
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 40
26:41Ayat 41
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 41
26:42Ayat 42
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 42
26:43Ayat 43
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 43
26:44Ayat 44
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 44
26:45Ayat 45
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 45
26:46Ayat 46
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 46
26:47Ayat 47
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 47
26:48Ayat 48
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 48
26:49Ayat 49
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 49
26:50Ayat 50
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 50
26:51Ayat 51
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 51
26:52Ayat 52
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 52
26:53Ayat 53
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 53
26:54Ayat 54
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 54
26:55Ayat 55
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 55
26:56Ayat 56
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 56
26:57Ayat 57
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 57
26:58Ayat 58
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 58
26:59Ayat 59
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 59
26:60Ayat 60
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 60
26:61Ayat 61
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 61
26:62Ayat 62
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 62
26:63Ayat 63
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 63
26:64Ayat 64
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 64
26:65Ayat 65
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 65
26:66Ayat 66
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 66
26:67Ayat 67
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 67
26:68Ayat 68
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 68
26:69Ayat 69
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 69
26:70Ayat 70
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 70
26:71Ayat 71
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 71
26:72Ayat 72
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 72
26:73Ayat 73
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 73
26:74Ayat 74
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 74
26:75Ayat 75
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 75
26:76Ayat 76
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 76
26:77Ayat 77
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 77
26:78Ayat 78
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 78
26:79Ayat 79
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 79
26:80Ayat 80
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 80
26:81Ayat 81
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 81
26:82Ayat 82
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 82
26:83Ayat 83
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 83
26:84Ayat 84
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 84
26:85Ayat 85
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 85
26:86Ayat 86
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 86
26:87Ayat 87
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 87
26:88Ayat 88
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 88
26:89Ayat 89
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 89
26:90Ayat 90
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 90
26:91Ayat 91
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 91
26:92Ayat 92
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 92
26:93Ayat 93
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 93
26:94Ayat 94
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 94
26:95Ayat 95
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 95
26:96Ayat 96
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 96
26:97Ayat 97
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 97
26:98Ayat 98
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 98
26:99Ayat 99
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 99
26:100Ayat 100
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 100
26:101Ayat 101
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 101
26:102Ayat 102
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 102
26:103Ayat 103
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 103
26:104Ayat 104
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 104
26:105Ayat 105
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 105
26:106Ayat 106
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 106
26:107Ayat 107
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 107
26:108Ayat 108
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 108
26:109Ayat 109
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 109
26:110Ayat 110
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 110
26:111Ayat 111
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 111
26:112Ayat 112
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 112
26:113Ayat 113
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 113
26:114Ayat 114
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 114
26:115Ayat 115
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 115
26:116Ayat 116
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 116
26:117Ayat 117
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 117
26:118Ayat 118
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 118
26:119Ayat 119
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 119
26:120Ayat 120
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 120
26:121Ayat 121
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 121
26:122Ayat 122
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 122
26:123Ayat 123
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 123
26:124Ayat 124
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 124
26:125Ayat 125
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 125
26:126Ayat 126
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 126
26:127Ayat 127
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 127
26:128Ayat 128
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 128
26:129Ayat 129
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 129
26:130Ayat 130
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 130
26:131Ayat 131
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 131
26:132Ayat 132
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 132
26:133Ayat 133
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 133
26:134Ayat 134
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 134
26:135Ayat 135
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 135
26:136Ayat 136
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 136
26:137Ayat 137
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 137
26:138Ayat 138
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 138
26:139Ayat 139
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 139
26:140Ayat 140
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 140
26:141Ayat 141
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 141
26:142Ayat 142
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 142
26:143Ayat 143
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 143
26:144Ayat 144
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 144
26:145Ayat 145
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 145
26:146Ayat 146
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 146
26:147Ayat 147
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 147
26:148Ayat 148
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 148
26:149Ayat 149
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 149
26:150Ayat 150
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 150
26:151Ayat 151
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 151
26:152Ayat 152
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 152
26:153Ayat 153
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 153
26:154Ayat 154
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 154
26:155Ayat 155
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 155
26:156Ayat 156
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 156
26:157Ayat 157
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 157
26:158Ayat 158
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 158
26:159Ayat 159
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 159
26:160Ayat 160
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 160
26:161Ayat 161
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 161
26:162Ayat 162
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 162
26:163Ayat 163
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 163
26:164Ayat 164
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 164
26:165Ayat 165
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 165
26:166Ayat 166
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 166
26:167Ayat 167
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 167
26:168Ayat 168
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 168
26:169Ayat 169
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 169
26:170Ayat 170
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 170
26:171Ayat 171
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 171
26:172Ayat 172
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 172
26:173Ayat 173
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 173
26:174Ayat 174
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 174
26:175Ayat 175
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 175
26:176Ayat 176
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 176
26:177Ayat 177
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 177
26:178Ayat 178
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 178
26:179Ayat 179
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 179
26:180Ayat 180
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 180
26:181Ayat 181
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 181
26:182Ayat 182
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 182
26:183Ayat 183
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 183
26:184Ayat 184
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 184
26:185Ayat 185
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 185
26:186Ayat 186
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 186
26:187Ayat 187
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 187
26:188Ayat 188
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 188
26:189Ayat 189
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 189
26:190Ayat 190
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 190
26:191Ayat 191
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 191
26:192Ayat 192
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 192
26:193Ayat 193
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 193
26:194Ayat 194
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 194
26:195Ayat 195
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 195
26:196Ayat 196
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 196
26:197Ayat 197
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 197
26:198Ayat 198
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 198
26:199Ayat 199
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 199
26:200Ayat 200
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 200
26:201Ayat 201
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 201
26:202Ayat 202
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 202
26:203Ayat 203
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 203
26:204Ayat 204
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 204
26:205Ayat 205
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 205
26:206Ayat 206
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 206
26:207Ayat 207
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 207
26:208Ayat 208
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 208
26:209Ayat 209
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 209
26:210Ayat 210
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 210
26:211Ayat 211
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 211
26:212Ayat 212
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 212
26:213Ayat 213
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 213
26:214Ayat 214
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 214
26:215Ayat 215
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 215
26:216Ayat 216
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 216
26:217Ayat 217
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 217
26:218Ayat 218
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 218
26:219Ayat 219
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 219
26:220Ayat 220
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 220
26:221Ayat 221
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 221
26:222Ayat 222
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 222
26:223Ayat 223
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 223
26:224Ayat 224
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 224
26:225Ayat 225
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 225
26:226Ayat 226
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 226
26:227Ayat 227
Quran, Surah Ash-Shu'araa, Ayat 227
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: