bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Yunus

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran in Arabic with English Transliteration

Mecca Mecca (51)
109Total Ayat: 109
11Total Ruku: 11
10:1Ayat 1
Quran, Surah Yunus, Ayat 1
Alif La_m Ra_, tilka a_ya_tul kita_bil hakim(i).
10:2Ayat 2
Quran, Surah Yunus, Ayat 2
Aka_na lin na_si 'ajaban an auhaina_ ila_ rajulim minhum an anzirin na_sa wa basysyiril lazina a_manu_ anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, qa_lal ka_firu_na inna ha_za_ lasa_hirum mubin(un).
10:3Ayat 3
Quran, Surah Yunus, Ayat 3
Inna rabbakumulla_hul lazi khalaqas sama_wa_ti wal arda fi sittati ayya_min summa-stawa_ 'alal 'arsyi yudabbirul amr(a), ma_ min syafi'in illa_ mim ba'di iznih(i), za_likumulla_hu rabbukum fa'budu_h(u), afala_ tazakkaru_n(a).
10:4Ayat 4
Quran, Surah Yunus, Ayat 4
Ilaihi marji'ukum jami'a_(n), wa'dalla_hi haqqa_(n), innahu_ yabda'ul khalqa summa yu'iduhu_ liyajziyal lazina a_manu_ wa 'amilus sa_liha_ti bil qist(i), wallazina kafaru_ lahum syara_bum min hamimiw wa 'aza_bun alimum bima_ ka_nu_ yakfuru_n(a).
10:5Ayat 5
Quran, Surah Yunus, Ayat 5
Huwal lazi ja'alasy syamsa diya_'aw wal qamara nu_raw wa qaddarahu_ mana_zila lita'lamu_ 'adadas sinina wal hisa_b(a), ma_ khalaqalla_hu za_lika illa_ bil haqq(i), yufassilul a_ya_ti li qaumiy ya'lamu_n(a).
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
< Next Page
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: